ความคืบหน้าโครงการ อาคาร 3

01-swan-lake_over-all-day-update_06

สิงหาคม 2561