HELLO! : มองชีวิตด้วยหัวใจ

“คืนความเป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์ด้วยการออกไปแสวงหาธรรมชาติบ้าง หรือทำบ้านให้เป็นธรรมชาติ รักธรรมชาติ มีเวลาให้กับเขา ให้โอกาสทั้งเขาและเรา เช่น ธรรมชาติมีน้ำ เรามีเรือ เอาเรือไปเล่นกับน้ำ มีจักรยานก็ขี่หยอกล้อไปกับต้นไม้”

ข้อมูลอ้างอิงจาก : นิตยสาร HELLO!
16 February 2017 Vol.12 / No.4