Swan Lake CSR (สวอนเลค กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์)

Thumb-SwanLakeCSR

Swan Lake CSR (สวอนเลค กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์)

ในวันที่ 11 ม.ค. 2562 Swan Lake Residence Khaoyai เล็งเห็นถึงการสร้างสังคมที่ดี และ การสร้างเสริมพัฒนาการเยาวชนในท้องถิ่น

ทาง Swan Lake Residence Khaoyai จึงได้มอบจักรยานเด็กเล็ก 3 คัน (เนื่องจากท่านประธานมานิต เป็นนักปั่น เราเลยสร้างนักปั่นกันตั้งแต่เล็ก) และหนังสือสิ่งสำคัญของชีวิต 2 เล่ม (เพื่อให้ครูผู้สร้างเยาวชน) รวมทั้งการสนับสนุนหนังสือนิทานเด็ก การ์ตูนเด็ก จากนานมีบุ๊คส์ให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ชุมชน สังคม และ ท้องถิ่นต่อไป

SwanLakeCSR-01

Thumb-SwanLakeCSR

SwanLakeCSR-03

SwanLakeCSR-04

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.