eia-approved

พื้นที่ก่อนพัฒนา

พื้นที่ก่อนพัฒนา

จากสภาพที่ดินเป็นเขาหัวโล้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว มีแต่ความแห้งแล้งว่างเปล่า ไม่มีต้นไม้  แต่ภูมิอากาศดีและมีทัศนียภาพทิวเขาที่งดงามของวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงเกิดความคิดว่า “ทำอย่างไรจึงจะนำธรรมชาติที่สูญหายไป กลับคืนมา สู่ธรรมชาติได้อีกครั้ง เพื่อให้ธรรมชาติคืนความสงบร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่เรา”

จากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่อันเป็นเนินเขาหลายลูก อีกทั้งแนวทิวเขาที่ทอดยาวกว้างไกลของเขาใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับโครงการนั้น ในเชิงฮวงจุ้ยนับว่าเป็นชัยภูมิที่ดีมาก เป็นเหมือนเป็น “มังกร” ซึ่งชาวจีนถือว่า มังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งเพศชายที่มีพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่ จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำองค์ฮ่องเต้ และมักใช้สัญลักษณ์ มังกร เคียงคู่กับ “หงส์” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำองค์ฮองเฮา และเป็นที่มาของชื่อโครงการ “SWAN LAKE”

comp2-380x340

ติดต่อเยี่ยมชมโครงการ

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจโครงการ โปรดกรอกข้อมูลของท่านเพื่อทำการเข้ายี่ยมชม

Appointment Date

Appointment Time
Contact Us

Reservation Appointment Tel. 092-828-8899 ,
062-458-5511

Elysian Development Co.,Ltd.
63 Athenee Tower, 15th Floor, Unit 1504
Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel. 02-168-8310