“ไม่ว่าจะทำอะไร ทำให้ดีที่สุด” สิ่งสำคัญของจิตใจ

ปรัชญาที่คุณมานิตยึดมั่นเสมอในเรื่องของการทำงาน นั่นคือ ทำให้ดีที่สุด เพราะยิ่งทุ่มเทพลังลงไปกับงานมากเท่าไหร่ งานก็ส่งพลังกลับมาให้เขาอยากทำมันมากเท่านั้น แม้ว่าการทำงานให้ดีที่สุดอาจต้องใช้พลังกาย สมอง จิตใจ และเวลามหาศาล แต่เชื่อเถอะว่าความทุ่มเทและความใส่ใจเช่นนี้ จะค่อยๆ ทำให้การงานที่เราทำกลายเป็นงานที่เราภูมิใจ เพราะงานนั้นจะได้คุณภาพ และเป็นงานที่คนได้ประโยชน์

ดังเช่น คุณมานิต ที่สร้าง Swan Lake ขึ้นมาด้วยหัวใจ โครงการที่ไม่ได้เป็นแค่คอนโดมิเนียม เพื่ออยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างธรรมชาติ สร้างความสงบสุขให้กับคนอยู่อาศัย ได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ได้อยู่ท่ามกลางป่าไม้นานาพันธุ์ ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศน์ที่ดี