ใช้ชีวิต…ใกล้ชิดธรรมชาติ “คุณภาพชีวิตที่ดี ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว”

คงไม่มีใครยอมพัฒนาที่ดินปลูกต้นไม้กว่า 40,000 ต้น โดยใช้เวลากว่า 10 ปีในการพัฒนา จากภูเขาหัวโล้นให้กลายเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

แต่เพราะเป็นความสุขของเราที่ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่เป็นธรรมชาติ ที่แห่งนี้จึงไม่ใช่แค่ที่พักอาศัย แต่ยังให้คุณได้สัมผัสการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ

ด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เวลากว่า 10 ปีในการพัฒนาจากภูเขาหัวโล้นมาเป็นป่า จึงทำให้อีก 10 ปีก็คงจะไม่มีโครงการไหนที่ให้ได้แบบนี้ ที่นี่ยังเป็นมรดกที่จะส่งต่อความสุขได้ให้ลูกหลานอีกหลายรุ่นเช่นกัน