ที่นี่หมอชิต | ตอน ชีวิตมหัศจรรย์ผู้ป่วยเป็นอัมพาต